Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás. Produkuje potraviny  pre  vlastnú  potrebu.

    © 2014 SED -  Stredisko evanjelickej diakonie  "útulok Dom na polceste"

Dom na polceste Farma Stavebná činnosť

SED

stavebná činnosť

 Kompletná rekonštrukcia Domu na polceste

- natiahnutie sieťky a lepidla

- penetrovanie, jemná omietka

- maľba stien a náter sokla

- montáž ochranných líšt po obvode miestností

Stavebná činnosť / Referencie/ Gymnázium - renovácia stien