Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás. Produkuje potraviny  pre  vlastnú  potrebu.

    © 2014 SED -  Stredisko evanjelickej diakonie  "útulok Dom na polceste"

Dom na polceste Farma Stavebná činnosť

SED

stavebná činnosť

 Kompletná rekonštrukcia Domu na polceste

V roku 2008 sme realizovali výstabu hrubej stavby rodiného domu v Batizovciach

- výkop základov a betonáž

- betonáž základovej platne

- murovanie hrubej stavby

- zhotovenie krovu strechy a položenie krytiny

- obklady, dlažby

- jemné omietky

- potery

Stavebná činnosť / Referencie/ RD Batizovce

...