Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás. Produkuje potraviny  pre  vlastnú  potrebu.

    © 2014 SED -  Stredisko evanjelickej diakonie  "útulok Dom na polceste"

Dom na polceste Farma Stavebná činnosť

SED

stavebná činnosť

 Kompletná rekonštrukcia Domu na polceste

Stavebná činnosť / Produkty a služby

Murárske práce   

Omietky  

Zatepľovanie          

Fasády                    

Oporné múry

Betónovanie          základov, základových dosiek, poterov

Obklady                  keramické obklady, kameň, mozaika, umelý kameň

Dlažby                     keramické, zámkové, obrubníky, zatrávňovacie dielce

Výkopové práce   zásypy, drenáže, odvodňovanie domov

Búracie práce

Sadrokartóny        steny, stropy

Maliarske práce


Ploty                        stĺpiky, pletivo

Tesárske práce    debnenia, podbitky

murovanie zo všetkých druhov tehál, kameňa, ladenov

ručné štukové, sanačné

polystyrén, Nobasil, Styrodur

akrylátové, silikátové omietky, marmolit, šambrány