Dom na polceste História Koncepcia Plány Spolupráca Na stiahnutie 2% z dane Projekty Verejné obstarávania Média
Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Farma Chcem pomôcť Kontakty

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás. Produkuje potraviny  pre  vlastnú  potrebu.

    © 2014 SED -  Your Name  Company Name 

Dom na polceste Stavebná činnosť Farma

Dom na polceste / 2% z dane / Právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2018:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane v minimálnej výške 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania:

Obchodné meno (Názov): Stredisko Evanjelickej DIAKONIE “útulok Dom na pol ceste”
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti  
IČO/SID: 37945122
Sídlo: 05991 Veľký Slavkov, Veľký Slavkov

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme za podporu!

Späť