Koncepcia
Dom na polceste História Koncepcia Plány Spolupráca Na stiahnutie 2% z dane Projekty Verejné obstarávania Média
Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Farma Chcem pomôcť Kontakty

      Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás. Produkuje potraviny  pre  vlastnú  potrebu.

    © 2014 SED -  Stredisko evanjelickej diakonie  Dom na polceste 

Dom na polceste Stavebná činnosť Farma


SED Veľký Slavkov sa od jeho vzniku stále vyvíja a mení. Súvisí to s nadobúdaním praktických  skúseností pri starostlivosti o našich klientov.

V začiatkoch sme vnímali hlavne ich základné potreby ako sú jedlo, bývanie a oblečenie a popri tom sme im venovali veľa času na rozhovory a rôzne voľno-časové aktivity. Zároveň sme ich motivovali k uplatneniu sa na bežnom trhu práce.

Neskôr sme ale postrehli, že práve kvôli rôznym sociálnym, zdravotným či osobnostným handicapom je pre nich veľmi ťažké si prácu nie len nájsť ale aj udržať.

Takto vznikla myšlienka tréningu pracovných zručností, ktorej cieľom je naučiť hlavne nových klientov základným pracovným návykom ako je pravidelné ranné vstávanie, dostavenie sa na pracovisko na čas, vykonávanie zadanej práce počas konkrétnej pracovnej doby.

Práve na tento účel boli zriadené dve prevádzky: stavebná činnosť a farma. Na oboch pracoviskách sú zamestnaní odborníci v danej oblasti, ktorí popri svojej práci klientov  inštruujú a demonštrujú im prácu, ktorú si majú osvojiť a zároveň nad nimi vykonávajú dohľad, aby práca bola odvedená podľa očakávaní. Táto činnosť je dosť náročná, pretože popri tréningu pracovných zručností naši zamestnanci vykonávajú aj prácu v ich odbore.

Klienti sa zároveň uchádzajú o rôzne pracovné pozície na bežnom trhu práce, kde môžu uplatniť osvojené pracovné návyky, zarábať na svoje živobytie a tak získať základ pre osamostatnenie sa. Veľmi nás teší, že viacerí z klientov už vedú samostatný život.

Dom na polceste / Koncepcia