Stredisko Evanjelickej Diakonie

Dom na polceste

Úvod
Čo robíme Pracovný tím Klienti Boli u nás
Úvod Dom na polceste Sociálna práca Stavebná činnosť Farma Chcem pomôcť Kontakty
Sociálna práca Je tu pre mladých mužov,  ktorí aj v životnej kríze  chcú kráčať ďalej. Realizuje komplexné  stavebné riešenia  aj pre Vás. Produkuje potraviny  pre  vlastnú  potrebu.

    © 2014 SED -  Stredisko evanjelickej diakonie  Dom na polceste 

Dom na polceste Stavebná činnosť Farma

Sociálna práca  okrem asistencie a sprevádzania na rôznych sociálnych a štátnych inštitúciách spočíva hlavne v doprevádzaní, monitorovaní, usmerňovaní tu na Dome na polceste.

Vo väčšej miere klienti prichádzajú do nášho sociálneho zariadenia po ukončení ústavnej výchovy. Naši klienti sa snažia  rešpektovať vedúcich v Dome na polceste, snažia sa plniť svoje úlohy, ale všetko zvládajú pod neustálou kontrolou.

Hlavnou náplňou hneď z rána je neustála kontrola poriadku na izbách, sociálnych a iných priestorov v našom zariadení. Hygienu majú chlapci osvojenú, ale poniektorí majú problém ju i dodržiavať, hoci sa krásne a čisto obliekajú.  Raz do mesiaca je kontrola hygieny, čistoty skríň, a hygienických pomôcok. Taktiež sa vykonáva dohľad pri príprave jedál i prania.

Počas dňa vedieme s chlapcami rôzne rozhovory ohľadom ich aktuálnych problémov (zdravotných, sociálnych, pracovných). Pochvaly našich chlapcov vedia povzbudiť, ale kritika im nehovorí nič, väčšina chlapcov ak je na niečo upozornená, tvári sa, že ich sa to netýka a nechápu, prečo ich vedúci napomína. Ak u niektorých chlapcov preváži viac negatívnych pocitov, reagujú veľmi emocionálne s horšou kontrolou, preto i my musíme veľmi citlivo napomínať a kritizovať.

Klienti, ktorí sú skutočne cieľavedomí a ak si niečo zaumienia, dokážu za tým ísť. Tým pomáhame i naďalej v ich životných situáciách v prenajatých bytoch v Poprade. Títo chalani sú zamestnaní, žijú skutočne samostatne. Pomáhame im už len pomocou našich priateľských návštev a veľkej psychickej podpory.

Čo robíme Pracovný tím Klienti Boli u nás

Sociálna práca / Čo robíme